Verhoging dijk Eemskanaal

28-8-2013

Waterschap Hunze en Aa’s is begonnen met het verhogen van de dijk langs het Eemskanaal. Dit om de veiligheid in tijden van hoog water te garanderen.

Het gaat om de dijk aan de zuidkant tussen de stad Groningen en Bloemhofbrug.

Juiste hoogte

Door het inklinken van de grond zakt de dijk met de jaren. Het herstel van deze dijk is in het reguliere onderhoud opgenomen. Dit onderhoud vindt elke tien jaar plaats. Bij het begin van het stormseizoen in oktober is de dijk weer op juiste hoogte.   

Transport klei

De klei voor de dijk wordt per schip naar de locaties vervoerd. De klei uit het Kuurbos bij Nieuweschans gaat via Nieuwe Statenzijl over zee naar Delfzijl en dan via het Eemskanaal naar de juiste locaties.

 

 

Volg ons op

Verhoging dijk Eemskanaal