Verbeterproject Veendiep

26-9-2012

Het Veendiep bij Bellingwolde is toe aan een flinke verbeterslag. De kade voldoet niet aan de veiligheidsnormen, de beschoeiing in het kanaal is nagenoeg verdwenen en de vaarrecreatie wordt ernstig belemmerd door de aanwezige bagger op de bodem.

Ook worden de recreatieve mogelijkheden van het Veendiep niet optimaal benut en voldoet het kanaal op dit moment niet aan de ecologische inrichtingseisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Goed bevaarbaar

De gemeente Bellingwedde heeft daarom in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s, een integraal plan uitgewerkt waarin al deze problemen moeten worden opgelost. Met het plan wil Bellingwedde bereiken dat het Veendiep weer goed bevaarbaar wordt. Over de totale lengte van het diep krijgt het water een diepgang van 1.50 m en worden de kades en beschoeiingen verbeterd, zodat zij voldoen aan de daaraan gestelde veiligheidseisen.

 

Veiligheid

Ook de fietspaden langs het Veendiep zullen overzichtelijk en veilig worden gemaakt, waarbij er tussen de haven en de fietsbrug bij de Dorpsstraat een fietspad wordt gerealiseerd. Verder zal er een natuurlijke inrichting van het gebied komen. Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd langs (delen van) het Veendiep en er komt een wandelpad tussen het fietspad bij het voormalige gemaal De Klieve en het hoogholtje.

Historische elementen

Met diverse aanpassingen komt er ook een attractief aanbod van cultuurhistorische elementen met recreatieve waarden die het verhaal van het Veendiep vertellen. Zo worden de contouren van het gemaal De Klieve weer zichtbaar gemaakt in het landschap en komt er een informatiebord met een beschrijving van de geschiedenis van het gemaal. Ook zal hierop informatie staan over dit deel van het beekdal van de Westerwoldse Aa. Daarnaast worden de twee bruggen over het Veendiep (bij  de Dorpsstraat/Hoofdweg en bij de Dijkweg) hersteld en zullen deze zijn voorzien van de kenmerkende brugleuningen. De doorvaarthoogte voor boten van de brug ‘Noabers Badde’ gaat over de gehele breedte naar 2,50 meter.
Als laatste wordt in het Veendiep een kano-opstapplaats gerealiseerd nabij de soos bij Bellingwolde, waardoor deze opgenomen wordt in de Pedaal en Peddel route.

Vaartocht Veendiep

Op 29 september organiseert rederij Welvoart vanuit buurthuis 'De Brug' in Rhederbrug een vaartocht over het Veendiep. Het IVN begeleidt een wandeltocht door het gebied. In het buurthuis is vanaf 10.00 uur informatie beschikbaar over de geschiedenis van het gebied en over de plannen van de gemeente en het waterschap. Aanmelden voor de vaartocht kan tot donderdagavond 27 september via info@welvoart.nl

 

In oktober 2012 wordt begonnen met de werkzaamheden. Gestart wordt met het snoeien van beplanting langs het Veendiep. In 2014 is het gehele project afgerond.

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Verbeterproject Veendiep