VMBO Carrousel - onze collega's van morgen

17-1-2014

Op dinsdag 21 januari doet Hunze en Aa’s mee aan het VMBO Carrousel. Dat betekent dat leerlingen uit Oost-Groningen een ochtend meelopen en de beroepen van een waterschap leren kennen.

Keuzes voor de toekomst!

De leerlingen zijn afkomstig van het Dollard College en Ubbo Emmius. Ze volgen de opleiding VMBO-tl en moeten straks een aantal keuzes maken. Keuzes voor de toekomst en gericht op een vervolgopleiding of beroep.

Zelf aan de slag

De leerlingen komen bij ons bezoek in Veendam. We presenteren dan kort wie we zijn en wat we doen. Daarna stellen de beroepen zich voor aan de leerlingen en gaan ze samen op pad. Zelf aan de slag dus om te ervaren wat onze medewerkers dagelijks doen.

De beroepen

De VMBO-leerlingen gaan kennis maken met het werk van:
-        Een muskus- en beverrattenbestrijder
-        Een peilbeheerder
-        Een laboratoriumanalist

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

VMBO Carrousel - onze collega's van morgen