Uw aanslag waterschapsbelastingen

18-12-2017

Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van
het Noordelijk Belastingkantoor. Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd.

Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken voor ons uitvoert. Het Noordelijk Belastingkantoor doet dat ook voor de waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. 

Waarom deze nieuwe samenwerking

De drie noordelijke waterschappen werkten voor de belastingtaken al 10 jaar samen in Hefpunt. Nu breiden we de samenwerking uit. Dat doen we vooral vanwege het maatschappelijk belang: het is goedkoper en beter om op dit vlak ook met gemeenten samen te werken. Samen hebben we meer kennis in huis en kunnen we nóg efficiënter werken. Dat levert een flinke kostenbesparing op. Geld dat we goed kunnen gebruiken voor onze taken in de samenleving. Door de bundeling van kennis zijn we bovendien beter voorbereid op de toekomst.

Wat merkt u ervan

Uw aanslag betaalt u voortaan aan het Noordelijk Belastingkantoor. U kunt daar ook terecht met uw vragen over de waterschapsbelastingen. Een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen, een bezwaar indienen: u doet dat voortaan bij het Noordelijk Belastingkantoor. Veel kunt u zelf aanvragen of regelen op MijnNoordelijkbelastingkantoor, uw persoonlijke omgeving op www.noordelijkbelastingkantoor.nl.

Wat niet verandert

Wij bepalen zelf de tarieven en belangrijkste regels voor de belastingtaken. Het Noordelijk Belastingkantoor voert die uit. We blijven ook zelf bepalen hoe we het belastinggeld besteden. 

Lopende afspraken gaan mee

Alle lopende zaken en afspraken die u heeft met Hefpunt gaan mee naar deze nieuwe organisatie. Uw automatische incasso bijvoorbeeld, of uw bezwaar, betalingsregeling of kwijtscheldingsaanvraag. 

Meer weten?

Kijk op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

 

 

 

 

 

Volg ons op

Uw aanslag waterschapsbelastingen