Uniek symposium in Groningen

18-6-2015

Meer dan 500 vismigratie-specialisten uit de hele wereld buigen zich van 22 tot 24 juni in Groningen over alles wat met vis en vismigratie te maken heeft en delen de nieuwste ontwikkelingen en technieken. Hunze en Aa's is partner in dit congres.

Normaal in de VS

Normaliter zijn de Verenigde Staten de thuisbasis voor de Word Fish Passage conferenties, maar editie 2015 is naar Nederland gehaald en vindt plaats in de stad Groningen. Dat het nu in Nederland plaats vindt is niet onlogisch. Nederland is immers wereldvermaard om zijn watermanagement en heeft een lange historie in de strijd tegen het water, zodat mensen veilig kunnen wonen en werken. Dit heeft er echter ook voor gezorgd dat wij werelwijd koploper zijn in het aantal vismigratieknelpunten.

Oplossen vismigratieknelpunten

Het oplossen van deze knelpunten is ook voor Hunze en Aa's  een belangrijk thema. Er is al veel gedaan om vissen weer de ruimte te geven. En dat is ook nodig, want tal van soorten, waaronder de paling die leeft in zoet water en zich voortplant 5000 km verderop in de Sargassozee, verdwijnen wanneer hun trekroutes vol blijven staan met obstakels.

Bedreiging uitstervende vissoorten

Veel aandacht gaat tijdens het congres uit naar de paling en steur die met uitsterven worden bedreigd. Het aanbod van jonge paling langs de kust is de laatste twee jaar extreem laag, met het afgelopen voorjaar als dieptepunt. Ook de lage visstand Waddenzee en het IJsselmeer zijn al jaren een doorn in het oog van vissers en natuurorganisaties. Verbetering van zwemroutes wordt gezien als een van de oplossingen.

Moderne technieken

Moderne technieken waarbij vissen bijvoorbeeld een zendertje meekrijgen worden meer en meer ingezet om hun trekroutes in kaart te brengen om zo gericht knelpunten op te lossen. Ook vinden in Nederland ambitieuze en grootschalige projecten plaats als de Vismigratierivier in de Afsluitdijk die ervoor gaat zorgen dat vissen weer vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Vooral de paling, spiering en stekelbaars zal hiervan profiteren.

 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Uniek symposium in Groningen