Schoon water, ook in de toekomst

16-3-2015

Samen met Waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe treffen we de komende zeven jaar maatregelen voor waterwinning uit een schone Drentsche Aa.

Dat doen wij samen met gemeenten, bedrijven, agrariërs en inwoners van het gebied. We hebben aanwezige verontreinigingen in de Drentsche Aa geanalyseerd en vertaald naar mogelijke risico’s voor de waterwinning. Maatregelen om deze risico's weg te nemen of te beperken zijn verwerkt in een
uitvoeringsprogramma welke vandaag is gepresenteerd.

Drentsche Aa bron van drinkwater

Elke dag tapt iedereen gemiddeld 121 liter schoon water uit de kraan. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? En waar komt dat schone water vandaan? Voor inwoners van de stad Groningen en de omliggende plaatsen is de Drentsche Aa de bron van drinkwater. Maar het water uit die beek is nog niet meteen geschikt voor consumptie. Uit onderzoek blijkt dat geloosd afvalwater en resten van chemische bestrijdingsmiddelen de bron van ons drinkwater aantasten.  

Wat doen we daaraan?

Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, werken de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's, Waterbedrijf Groningen en omliggende gemeenten met elkaar samen. In overleg met inwoners, bedrijven en agrariërs in het Drentsche Aa-gebied zijn maatregelen bedacht, die we vanaf 16 maart 2015 gezamenlijk gaan uitvoeren. Een aantal voorbeelden zijn: 

  • Algemene voorlichting over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden met een website.
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij inwoners en gemeenten.
  • Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer.
  • Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden en het verduurzamen van de teelten.
  • Het actualiseren en monitoren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door provincie, waterschap en waterbedrijf.

 

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Schoon water, ook in de toekomst