Symposium Defensie in waterschapshuis

10-7-2013

Morgen organiseert Defensie samen met Hunze en Aa’s een symposium in het waterschapshuis. Het gaat onder andere over onze inzet bij het extreem hoge water in Duitsland vorige maand.

Delen ervaring en kennis

Het symposium is een vervolg op onze inzet in Duitsland. We delen ervaringen en kennis. Daarnaast voeden we daarmee het gesprek over de rol van Defensie bij hoog water situaties in ons eigen land.  

Hulp Hunze en Aa’s langs de Elbe

Hunze en Aa’s bood hulp langs de Elbe. Een getraind team van 6 medewerkers hielp de Duitsers met twee zandzakvulmachines en zandzakken de dijken te versterken. Zo konden ze veel sneller werken. 

Hulp Defensie

Ook Commandant 101 Geniebataljon hielp in Duitsland. Defensie kan in korte tijd een grote groep medewerkers, specialisten en materieel op poten zetten om in dergelijke situaties te ondersteunen. 

Volg ons op

Symposium Defensie in waterschapshuis