Subsidie voor schone erven en wasplaatsen

17-4-2018

Gedeputeerde Staten stellen samen met het waterschap Hunze en Aa’s bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar voor twee projecten in het Drentsche Aa-gebied en in het Drentse deel van de Veenkoloniën.

​Het gaat om projecten van LTO-Noord in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Provinciale Staten kunnen nog wensen en bedenkingen indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft inmiddels ingestemd.
 
De projecten zijn opgezet om de uitstroom van bestrijdingsmiddelen vanaf het erf naar het oppervlaktewater te verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in wasplaatsen van spuitmachines en andere landbouwmachines die in contact zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen. ‘Schoon erf, schoon water - Akkerbouw Veenkoloniën’ is gericht op akkerbouwers in het Drentse deel van de Veenkoloniën, binnen het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s. Voor akkerbouwers in het stroomgebied van de Drentsche Aa is subsidie beschikbaar binnen het project ‘Vermindering van erfemissie in de Drentsche Aa’.

“Met deze bijdrage stimuleren we agrarische ondernemers om duurzame en innovatieve maatregelen te nemen ter verbetering van de waterkwaliteit”, licht gedeputeerde Cees Bijl toe. Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid van Hunze en Aa’s voegt hieraan toe: “Goede waterkwaliteit is een maatschappelijk belang. De agrariërs leveren hieraan een positieve bijdrage door op geheel vrijwillige basis deel te nemen aan dit project.”
 
LTO-Noord coördineert de subsidieverlening voor beide projecten. Akkerbouwers kunnen individueel advies aanvragen. Daarnaast worden binnen het project onder andere workshops, trainingen en demonstraties georganiseerd. Meer informatie volgt op agrarischwaterbeheer.nl.

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Subsidie voor schone erven en wasplaatsen