Geen problemen storm

28-10-2013

In ons gebied ondervinden we weinig problemen door de storm. Het gebied is veilig. Daarom hoeven we geen extra maatregelen te nemen. 

Geen dijkbewaking

De zuidwesterstorm is in dit gedeelte van het land hard. Alleen waait de wind juist van de zeedijk af. Dijkbewaking is daarom niet nodig.

Hogere waterstand op zee

De waterstand op zee loopt iets op. De stormvloedkeersluis in de zeedijk bij Termunterzijl gaat daarom dicht. Door de hogere waterstand op zee kunnen we minder water spuien. Vooralsnog geeft dit geen problemen.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Geen problemen storm