Start onderhandelingen nieuw bestuur

27-3-2019

Vandaag starten de gesprekken tussen partijen in het nieuw gekozen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. Als grootste partij neemt Water Natuurlijk hierin het voortouw.

De partij heeft mevrouw Ina Middelkamp verzocht op te treden als procesbegeleider. Doel is de mogelijkheden te verkennen voor het vormen van een coalitie die op vruchtbare samenwerking met het AB kan rekenen en waarvan Water Natuurlijk onderdeel uitmaakt. Daartoe gaat mevrouw Middelkamp met alle fracties en Water Natuurlijk in gesprek om na te gaan welke wensen zij hebben en hoe die zich tot elkaar verhouden.

De verwachting is dat de onderhandelingen enkele weken gaan duren.

 
 

Ons waterschap kondigde vrijdag aan te gaan controleren op naleving van de algemene regels. Heeft u hier vragen ove… https://t.co/jBctxbi7Z3

Volg ons op

Start onderhandelingen nieuw bestuur