Stand van zaken dagelijks bestuur

11-10-2016

In dit bericht leest u de stand van zaken rondom ons dagelijks bestuur.

Een bespreking over de samenstelling van ons dagelijks bestuur en de besluitvorming daarover worden geagendeerd in de openbare Commissievergadering van 26 oktober en in de openbare AB-vergadering van 9 november.

In de AB-vergadering van 9 november zal tevens beslist worden over de mogelijke opheffing van de nu nog bestaande geheimhoudingsplicht van de besloten bijeenkomst hierover vorige week.

Volg ons op

Stand van zaken dagelijks bestuur