Spaarwater krijgt vervolg dankzij Waddenfonds

7-9-2015

Dankzij het Waddenfonds hebben we een vervolg op Spaarwater, het project waarbij we kijken naar oplossingen voor de zoetwaterproblematiek in de Waddenregio.

Rendabel en duurzaam watergebruik

Spaarwater is een project waarbij we enerzijds verzilting tegengaan en anderzijds rendabel en duurzaam watergebruik in de agrarische sector mogelijk maken. Met Spaarwater II kunnen we de kennis die we hebben opgedaan in Spaarwater I door ontwikkelen, aangevuld met economisch onderzoek. Inzicht in kosten, baten, schaalgrootte en afschrijvingstermijn zijn voor de investeringsbeslissing van de agrariër namelijk van groot belang.  

Pilotlocatie in Borgsweer

Er zijn in het Waddengebied vier pilotlocaties ingericht, waarvan één in Borgsweer. In dit gebied geldt een beregeningsverbod in verband met de aanwezigheid van Bruinrot en kan geen bron geslagen worden in verband met het zoute grondwater. Samen met de familie Noordam en het Acacia instituut werken we hier aan een proef met ondergrondse zoetwateropvang. 

Hoe werkt het

In deze pilot wordt regenwater opgevangen met drains die uitmonden in een verzameldrain. Via een filter wordt het schone regenwater in de ondergrond geïnfiltreerd. Het zoete regenwater duwt zo het zoute grondwater weg. In droge periodes kan de agrariër putten uit de ondergrondse zoetwatervoorraad onder zijn perceel. Via druppelirrigatie komt het water samen met eventueel toegevoegde voeding bij de planten.
 
Meer informatie over deze pilot of één van de andere is te lezen op spaarwater.com
 
 
 
 
 

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Spaarwater krijgt vervolg dankzij Waddenfonds