Skelet blijkt uit IJzertijd

16-1-2015

Het menselijk skelet dat vorig jaar oktober is aangetroffen tijdens werkzaamheden aan de Hunze bij Bonnerklap - Gieterveen, blijkt uit de IJzertijd. Het is 2500 tot 2800 jaar oud. 

Archeologisch is het een zeer interessante vondst. Het onderzoek krijgt daarom een vervolg, om te achterhalen hoe het er in de IJzertijd is terechtgekomen.

Samen met provincie en stichting Het Drentse Landschap werken we aan het herstel van de Hunze. Bij het uitgraven van de oude beekloop van de Hunze, stuitten aannemer en archeologen op de botten van een mens. Archeologen van MUG Ingenieursbureau uit Leek legden het skelet bloot. Zij begeleidden de werkzaamheden in de oude beekloop.

Het skelet bleek zeer compleet met ook nog grote delen van de schedel. Een eerste bestudering zei dat het een volwassen mannelijk persoon betreft. De schedel is gedateerd met behulp van de C14-methode. Dit onderzoek wijst nu uit dat het skelet uit de IJzertijd komt.De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Skelet blijkt uit IJzertijd