Is uw sloot al schoon?

15-10-2013

In november controleren wij de schouwsloten in ons gebied. Een schone sloot zorgt ervoor dat water snel wordt afgevoerd en dat u geen wateroverlast krijgt. Grenst uw perceel aan een schouwsloot? Dan moet deze vóór 1 november schoon zijn.

Uit voorgaande jaren is gebleken dat 90% van de eigenaren van een schouwsloot deze op tijd schoon had.

Extra service

Ook dit jaar sturen we weer een herinnering naar slooteigenaren die vorig jaar niet op tijd de sloot schoon hadden. Een extra service die voor ons gebied al veel heeft opgeleverd. In 2011 stuurden we 5205 herinneringen, dit jaar 1818. Een mooie en belangrijke afname. Want schone sloten betekent minder kans op wateroverlast.

Belangrijk

Eén van de inwoners van ons gebied die voor 1 november z’n twee sloten schoon heeft, is Henk Rouppé uit Veelerveen ,,Ik wacht er nooit te lang mee. In september zorg ik dat de taluds gemaaid zijn. De laatste weken gebruik ik om de bodem schoon te maken. Belangrijk, want het water moet weg kunnen.” 


Henk Rouppé: 'Ik wacht er nooit te lang mee'
 
Meer informatie op de  pagina schouw.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Is uw sloot al schoon?