Renovatie Zuidlaardervaart

25-2-2013

Wethouder Assies slaat damwand in de Zuidlaardervaart. Maandag 25 februari om 15.00 uur slaat wethouder Assies de eerste damwand in de Zuidlaardervaart. De plaats van handeling is nabij het gemaal Oostermoer.

Baggeren 

Onlangs is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de Zuidlaardervaart. De werkzaamheden bestaan uit baggeren en het plaatsen van damwanden en beschoeiingen. Baggeren van de Zuidlaardervaart is nodig ter verbetering van de doorstroming van het water om zo de afvoer van regenwater uit Zuidlaren te garanderen. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de waterkwaliteit. 

Damwanden en beschoeiing 

Naast het baggeren wordt de beschoeiing vervangen. De gemeente vervangt beschoeiing aan de Hunzeweg door een stalen damwand. De waterschapsbeschoeiing aan de polderzijde krijgt een nieuwe houten beschoeiing ter verbetering van de kade en daarmee het vergroten van de veiligheid. Veiligheid ter voorkoming van natte voeten.
 

 image kraan in tekst.jpg

Kosten

De kosten voor dit project bedragen ca. € 1,4 miljoen. Hiervan neemt Tynaarlo een bedrag van ca. € 950.000,- voor haar rekening en financiert waterschap Hunze en Aa’s een bedrag van ca. € 450.000,-.

Hinder tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden ondervinden het scheep-vaartverkeer en de fietsers enige hinder. Op de Hunzeweg is een tijdelijke uitrit gerealiseerd, om materiaal en machines aan en af te voeren. Vanaf medio mei kan men weer volop gebruik maken van de Zuidlaardervaart en de hoogholtjes over de Zuidlaardervaart. 

Informatie

Meer informatie bij de gemeente Tynaarlo:0592 26 66 19. 

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Renovatie Zuidlaardervaart