Inrichting Renneborg - Ter Walslage

20-6-2014

Binnenkort starten we met de inrichting van natuurgebied Renneborg- Ter Walslage. Daarbij wordt het gebied zoveel mogelijk in oude staat gebracht. Goed voor de waterkwaliteit én er komt meer ruimte voor water.

Nieuwe impuls

Maandag 23 juni en woensdag 25 juni organiseren we informatieavonden over dit project voor de omgeving. Medewerkers vertellen over de nieuwe impuls voor dit gebied van natuur, cultuurhistorie, recreatiemogelijkheden én voor ons van belang: de waterkwaliteit en waterberging.  

Hele gebied Ruiten Aa hersteld 

Renneborg – Ter Walslage ligt aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot aan Ter Walslage. Het is het laatste inrichtingsproject van de natuurgebieden rondom de Ruiten Aa. Verschillende projecten zijn al uitgevoerd, zoals Smeerling, Holle Beetse Vennekampen en Ellersinghuizerveld.  In Ter Wupping is de uitvoering net gestart. Voor het gebied Ter Apel is de uitvoering in voorbereiding. Als deze gebieden klaar zijn, is het hele gebied van de Ruiten Aa weer hersteld. 

 

Dit is een project van betrokken gemeenten, provincies, natuurbeheerders en waterschap Hunze en Aa’s. Het is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, een aaneengesloten natuurgebied,  in Westerwolde.

Volg ons op

Inrichting Renneborg - Ter Walslage