Pilot duurzaam waterbeheer in veengebied

16-5-2013

Een pilot moet uitwijzen of regelbare drainage voordelen oplevert voor landbouw én waterbeheer in veengebied. Bijvoorbeeld vertraging van bodemdaling, betere waterkwaliteit en sterkere gewassen.

Invloed op grondwaterstand

Het probleem van veengrond is dat het oxideert als het in contact komt met lucht. Blijft de grondwaterstand op hoogte, dan vertraagt de veenoxidatie. Dit kan mogelijk met ‘Regelbare Drainage’. Door het waterpeil in de sloot te wijzigen, kunnen we de drain en daarmee de grondwaterstand beïnvloeden.  

Meer voordelen

Minder veenoxidatie betekent dat er minder voedingsstoffen naar de naastliggende sloot spoelen. Dit is goed voor de waterkwaliteit. Bovendien is er een betere vochtvoorziening voor de gewassen. Dit versterkt de gewassen, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. 

Organisatie

De pilot loopt in de Veenkoloniën bij het Achterste Diep in 2013 en 2014. Er wordt in totaal 15 hectare gedraineerd. De kosten zijn € 50.000, gefinancierd door de Agenda voor de Veenkoloniën, provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en de landbouwer zelf. Overige partners zijn PPO Valthermond (proefboerderij) en Deltares.

Volg ons op

Pilot duurzaam waterbeheer in veengebied