Wij horen graag uw mening

25-6-2014

U kunt reageren op ons beleid voor de komende jaren. Een voorontwerp van ons beheerprogramma 2016-2021 leggen we hierbij aan u voor. Hierin staan onze ambities voor ontwikkelingen en opgaven.

Ontwikkelingen en opgaven

Er staat met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water in hoofdlijnen willen oppakken. Het programma is beleidsmatig van aard. De uitwerking vindt plaats via afzonderlijke besluitvorming op basis van projectplannen die uiteraard ook weer met u worden afgestemd.

Nu al reageren

Uw reactie op het voorontwerp stellen wij erg op prijs. We betrekken dit bij de vaststelling van het ontwerp-beheerprogramma die begin oktober is gepland. Reacties kunt u vóór 1 september 2014 sturen aan waterschap@hunzeenaas.nl of naar Postbus 195, 9640 AD Veendam, ter attentie van Gerard Sterk. 

Klk hier voor het voorontwerp beheerprogramma

Het waterschap legt de hoofdlijnen van beleid en beheer vast in een (zesjarig) beheerplan. Omdat ons huidig beheerplan tot eind 2015 loopt, bereiden we voor de periode 2016-2021 een nieuw beheerprogramma voor. Ons dagelijks bestuur heeft inmiddels een voorontwerp vastgesteld. Hierop kunt u nu reageren. Eind december 2014 volgt de terinzagelegging van het ontwerp-beheerprogramma, waarop u een zienswijze kunt indienen. Uiteindelijk stelt ons bestuur het beheerprogramma in 2015 vast.

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Wij horen graag uw mening