Projectplan versterken kaden Drents Diep

2-4-2018

​Het projectplan versterken kaden Drentsche Diep ligt vanaf 2 april zes weken ter inzage.

De kade langs het Drentsche Diep is getoetst en voldoet niet aan de gewenste normen. Het gaat om een kilometer lange kade langs camping Meerwijck. De kade is afgekeurd op stabiliteit. Ook de beschoeiing moet worden vervangen.

Versterken kaden

We hebben plannen uitgewerkt om de kade van het Drentsche Diep te versterken. We plaatsen een stalen damwand als beschoeiing en dekken de bestaande kaden af met klei. Een damwand biedt meer bescherming tegen mogelijke graverij door bevers, muskusratten en konijnen. De stalen damwand vervangt de huidige houten beschoeiing. Daarmee is de kade voldoende stabiel voor de aankomende 50 jaar.

Planning

De werkzaamheden starten in het najaar van 2018, buiten het recreatiehoogseizoen en broedseizoen. Eind 2019 moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Na afronding van het project voldoet de boezemkering aan de veiligheidsnormen.
 
Graag blijven wij u via onze website en sociale media informeren over de plannen, uitvoering en voortgang.

Volg ons op

Projectplan versterken kaden Drents Diep