Herstel Anreeperdiep en Deurzerdiep gaat door

3-7-2013

Het algemeen bestuur heeft tijdens de openbare vergadering besloten: de plannen om het Deurzerdiep en het Anreeperdiep te herstellen kunnen verder worden uitgewerkt.

Door het Deurzerdiep en het Anreeperdiep te herstellen, verbeteren we het waterleven in en om de beken en creëren we meer ruimte voor water.

Ruimte voor water  

De beken gaan weer meanderen. Zo komt er meer ruimte voor water. Hiermee pakken we de verdroging aan en hebben we in tijden van extreme neerslag voldoende ruimte voor water.  

Omwonenden schetsen mee

Bij het herstel van de beken kijken we goed naar het landschap en het gebruik ervan. Grondeigenaren en omwonenden worden hier nauw bij betrokken. We nemen hun ideeën mee en verwerken dat daar waar mogelijk in het plan. Dit plan wordt in augustus voorgelegd tijdens een inloopbijeenkomst.
 

Subsidie 

De realisatie van het uitvoeringsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.
 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

Volg ons op

Herstel Anreeperdiep en Deurzerdiep gaat door