Pilot Langebosch lijkt te werken

20-7-2018

De pilot bij zwemplas Langenbosch in Wildervanck lijkt te werken. De waarden van algen en blauwalgen dalen

​Zwemplas Langebosch kampt iedere zomer met blauwalg. Samen met de gemeente kijken we naar mogelijkheden op de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren.

Inlaten water

Op dit moment loopt er een pilot waarbij het water doorgestroomd wordt. Er wordt water ingelaten in de plas. Normaal wordt deze enkel gevoed met regenwater. Deze pilot loopt nu twee weken.

Afname algen en blauwalgen

Wekelijks doen we metingen om te kijken wat het effect is van deze pilot. Na twee weken kunnen we zien dat het aanvoeren van water een goed effect heeft. De hoeveelheid algen en blauwalgen zijn sterk afgenomen. Pas over anderhalve maand kunnen we samen met de gemeente conclusies trekken. Voorlopig lijkt het de goed kant op te gaan.

Volg ons op

Pilot Langebosch lijkt te werken