Pilot met Drents Collectief

1-10-2015

Hunze en Aa's doet als pilot mee in het contract tussen provincie Drenthe en het Drents Collectief. Het omvat een nieuwe aanpak van Agrarisch Natuurbeheer, waarin we onze waterdoelen mee laten lopen.

Het Drents Collectief

Voorheen gaf de provincie Drenthe subsidie voor agrarisch natuurbeheer aan individuele boeren. Nu heeft ze een contract afgesloten met één overkoepelende organisatie van samenwerkenden boeren: Het Drents Collectief. Hunze en Aa's draait als pilot mee en is daarmee een voorbeeld voor andere waterschappen.

Waterdoelen Drentsche Aa gebied

Door deze manier van samenwerken zijn er minder uitvoeringskosten en zijn maatregelen effectiever. Op deze manier is realisatie van een groot aantal kilometer bufferstroken langs de sloten in het Drentsche Aa gebied mogelijk. Hiermee komen onze waterdoelen in dit gebied dichter bij. Dit is van belang, omdat de Drentsche Aa ook een bron is voor drinkwater. 

Overhandiging contract

Vanochtend overhandigden onze bestuurder Wiebe van der Ploeg en gedeputeerde Henk Jumelet het contract symbolisch over aan Henk van 't Land, voorzitter van het Drents collectief.

 

 

Volg ons op

Pilot met Drents Collectief