Oude Weer dit jaar in uitvoering

5-2-2014

Al jaren wordt er gewerkt aan de middenloop van de Hunze. Ook voor Oude Weer, het gebied ten westen van Gasselternijveen, is een plan uitgewerkt. Binnenkort starten we daar met de uitvoering.

Gezond beeksysteem

We realiseren in Oude Weer een gezond beeksysteem door hermeandering van de Hunze, aanleg van overstromingsvlakten en vrije vismigratie. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor water. Dit is met name van groot belang in natte perioden.   

Infobijeenkomst

Op 27 februari is er om 19.30 uur een infobijeenkomst in MFC De Spil in Gasselternijveen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Deskundigen zijn deze avond aanwezig voor het beantwoorden van vragen.  

Dankzij subsidie

Om dit werk uit te voeren, hebben we een EU-POP subsidie ontvangen van de provincie Drenthe, een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en een KRW-synergie bijdrage. En we hebben voor dit project een bijdrage ontvangen van stichting Het Drentse Landschap.
 
Waterschap Hunze en Aa’s voert dit project uit in samenwerking met de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze en stichting Het Drentse Landschap.

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Oude Weer dit jaar in uitvoering