Oproep: wees alert op mestbassins!

18-1-2013

In een korte periode is op meerdere plaatsen de afsluiter van mestbassins gestolen. De gevolgen voor het milieu zijn enorm. Wij verzoeken landbouwers alert te zijn op hun mestbassin.

Mest verspreidt zich snel

Indien de afsluiter van een mestbassin verwijderd is, stroomt de mest eruit in naastliggende sloten. De mest vermengt zich met het water en stroomt naar het beken- en/of kanalenstelsel, met vissterfte als gevolg.

Snelle actie voorkomt vissterfte

Belangrijk is dus, dat er zo snel mogelijk actie ondernomen wordt, als de mest het bassin uit stroomt. Nog beter is te voorkomen dat de afsluiters eraf gehaald worden.  

Diefstal

​Vermoedelijk worden de afsluiters gestolen. De opbrengst van zo'n afsluiter is echter minimaal. Ziet u iets verdachts bij een mestbassin, meld dit bij de politie. Ziet u mest uit een mestbassin stromen, bel het waterschap.

Volg ons op

Oproep: wees alert op mestbassins!