Verbeterproject Veendiep klaar

22-4-2014

Het verbeterproject Veendiep is klaar. We hebben het gebied veiliger én aantrekkelijker gemaakt. Tijdens een openingsexcursie op 25 april krijgen belangstellenden te voet en te boot te zien wat er is veranderd.

Veilige kaden

Tijdens de hoogwaterperiode begin 2012 bleken de kaden langs het Veendiep niet sterk genoeg. Voor de veiligheid zijn gemeente en waterschap een verbetertraject gestart. We versterkten de kaden en brachten deze op hoogte.

Combinatie van werk

Met de gemeente hebben we werk gecombineerd. Waterbeheer en veiligheid in combinatie met recreatie. Er liggen nu wandelpaden, een fietspad en een kanosteiger. Door te baggeren en de Noabers Badde in Veelerveen te verhogen is het Veendiep weer bereikbaar voor recreatievaart. We kon dankzij subsidie van de provincie Groningen. 

Openingsexcursie

Tijdens de openingsexcursie maken aanwezigen een bootreis en wandeling langs het traject. Onderdeel van de excursie is het restant van stoomgemaal De Klieve. Burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff en ons bestuurslid Helmer van der Wal onthullen hier een informatiepaneel waarop de historie van het gemaal en het gebied in beeld is gebracht.

De aanmeldingstermijn voor deze excursie is verstreken. Wilt u er alsnog graag bij zijn, neem dan contact op met Ineke Ackermann (i.ackermann@hunzeenaas.nl).

Volg ons op

Verbeterproject Veendiep klaar