Open dag van het riool

11-2-2014

Zaterdag 1 maart 2014 laten het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen zien hoe zij in de stad regen- en afvalwater afvoeren naar de Waterzuivering Garmerwolde.

Op zes verschillende locaties in de stad kunt u deelnemen aan rondleidingen en vinden activiteiten plaats. Onder begeleiding kunt u zelfs afdalen in het riool.
De toegang is gratis. U bent van harte welkom van 10.00 - 16.00 uur.

Kijk voor het volledige programma op de website van waterschap Noorderzijlvest of op de website van de Gemeente Groningen.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Open dag van het riool