Op de foto met........tijdens de Tocht om de Noord

29-9-2017

Tijdens de Tocht om de Noord, die in het weekend van 23 en 24 september plaatsvond, konden de wandelaars op de foto met één van onze medewerkers. Maar het was ook mogelijk een foto in te sturen van De Zolder. Alle ingezonden foto's zijn nu verzameld.

​Wandelaars konden langs de route op de foto met één van onze collega's:

Peter, de dijkinspecteur of
Sander, de omgevingsmanager (Brede Groene Dijk)

Ook kon er een foto gemaakt worden met één van de medewerkers van onze buren, waterschap Noorderzijlvest. Samen met hen organiseerden wij deze fotoactie. 

Van Noorderzijlvest stonden langs de route:

Bert, de calamiteitencoördinator en
Feddrik, de muskusrattenvanger

Daarnaast stond op de eerste wandeldag ook De Zolder langs de route. Dit is een evacuatiespel, dat we speelden met de wandelaars. We stelden ze telkens de vraag: "Wat zou jij meenemen als je nu moest evacueren?".

Alle ingezonden foto's zijn staan verzameld in een digitaal fotoalbum.

 

Volg ons op

Op de foto met........tijdens de Tocht om de Noord