Onze lasten gaan omlaag

9-11-2016

De begroting is vastgesteld: De lasten gaan omlaag door meevallende uitgaven. Het zuiveringstarief daalt. En uiteraard profiteren de inwoners daarvan.

Daling zuiveringstarief zorgt voor lagere belasting

De daling van het zuiveringstarief levert met name een voordeel op voor gezinnen met een huurhuis of eigen woning. Een gezin met een huurhuis betaalt komend jaar 1,8% minder belasting en een gezin met een eigen woning 0,8% minder. 

Niet iedereen profiteert evenveel

Omdat we naast de zuiveringsheffing ook de watersysteemheffing kennen, merken gezinnen met een woning én land minder van die lastendaling. De watersysteemheffing is namelijk gerelateerd aan de waarde van de woning en hectares grond. Landbouwers betalen volgend jaar gemiddeld 1% meer. Portefeuillehouder Jan Batelaan: “Het lukt niet die watersysteemheffing verder naar beneden te krijgen. Dit heeft onder andere te maken met noodzakelijke investeringen voor dijkversterking en schoon water.”  

Meer voor minder kosten

In de begroting is naast het versterken van dijken en kades en projecten voor schoner water,  rekening gehouden met € 1 miljoen extra voor duurzaamheidsprojecten. Maar ook de nieuwbouw van ons laboratorium en bijvoorbeeld de kosten voor de invoering van de omgevingswet zijn in de begroting genoemd. Batelaan: “We doen hetzelfde, of zelf meer, maar vragen minder van de inwoners.”

Volg ons op

Onze lasten gaan omlaag