De lasten gaan omlaag

De begroting voor 2018 is door ons algemeen bestuur vastgesteld: De totale lasten dalen met 1%, tegen een verwachte inflatie van 1,4%. Het zuiveringstarief daalt met bijna 4%. En uiteraard profiteert een groot deel van de inwoners daarvan mee.

De uitkomst van de begroting is nagenoeg gelijk aan de in het voorjaar opgestelde meerjarenraming.

Daling zuiveringstarief zorgt voor lagere belasting

De daling van het zuiveringstarief levert met name een voordeel op voor gezinnen met een huurhuis of eigen woning. Een gezin met een huurhuis betaalt komend jaar 2,6% minder waterschapsbelasting en een gezin met een eigen woning 1,9% minder.
Door de verhoging watersysteemheffing profiteert niet iedereen
Omdat we naast de zuiveringsheffing ook de watersysteemheffing kennen, merken gezinnen met een woning én land minder van die lastendaling. De watersysteemheffing is namelijk gerelateerd aan de waarde van de woning én hectares grond. Landbouwers betalen volgend jaar daarom gemiddeld 2% meer.

Investeringen

In de begroting houden we rekening met het versterken van dijken en kades en projecten voor schoner water. Maar ook de nieuwbouw van ons laboratorium en investeringen in duurzaamheid, waarbij we 4 kleine windmolens en ongeveer 4000 zonnepanelen plaatsen zijn daarin meegenomen.
 
Jan Batelaan (DB-lid): “Samen met het algemeen bestuur hebben we ingezet op de lijn waarbij de hand aan de knip zit, maar waar ruimte is voor verduurzaming en innovaties.”

Volg ons op

De lasten gaan omlaag