Noorden weer vertegenwoordigd in Unie bestuur

18-12-2015

In 2016 treden vier nieuwe leden toe tot het bestuur van de Unie van Waterschappen. Een daarvan is ons dagelijks bestuurslid Wiebe van de Ploeg. Daarmee is het Noorden weer vertegenwoordigd in het Unie bestuur.

Dagelijks bestuurslid Wiebe van der Ploeg

Wiebe van der Ploeg pakt per 1 april de portefeuille watersysteem op. Hij is sinds afgelopen jaar dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s namens Water Natuurlijk. Daarnaast heeft hij zijn eigen adviesbureau. Hij is voormalig lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen namens Groen Links. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor natuur en landschap, de Wadden, Blauwestad, visserij, landbouw en dierenwelzijn.  

Unie van Waterschappen

De Unie van waterschappen is de vereniging van alle waterschappen in Nederland en werkgeversorganisatie van ongeveer 11.000 waterschapsmedewerkers. Het bestuur van de Unie gaat  komende periode aan de slag met het bestuursprogramma 2016-2019 en dossiers als de invoering van de omgevingswet. 

Nieuwe bestuurders

Naast Van der Ploeg treden Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, Ingrid ter Woorst, db-lid Hoogheemraadschap van Delfland en Toine Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen toe.  De afgelopen jaren zat er geen bestuurder van een van de noordelijke waterschappen in het Unie bestuur. Van der Ploeg ziet uit naar de samenwerking: “Ik verheug me erop binnen dit bestuur aan de slag te gaan met onder andere innovatie, duurzaamheid, de koppeling natuur-water en hoe wij als gemeenschap reageren op de hevige buien door klimaatverandering.”

Volg ons op

Noorden weer vertegenwoordigd in Unie bestuur