Toetsing kaden volgens nieuwe veiligheidsnormen

21-6-2014

Hunze en Aa´s wil de toetsing van kaden volgens een nieuwe methodiek uitvoeren. Het gaat om tijdsafhankelijk toetsen. Uit de uitkomst van een pilot op onze Eemskanaalkade blijkt dat we hiermee onnodige investeringskosten kunnen besparen.

Nieuw in Nederland

Deze geavanceerde methode is ontwikkeld in Nederland en wordt al wereldwijd gebruikt. In Nederland wordt het wel al gebruikt bij de bouw van grote bouwwerken, spoorlijnen en wegen, maar niet bij dijken. Daarom hebben we het toetsingsonderzoek laten controleren door een Nederlandse dijkendeskundige. Deze geeft een positief advies, wat betekent dat de toetsing goed is uitgevoerd.  

Check door aardbevingsexperts 

Omdat het Eemskanaal in aardbevingsgevoelig gebied ligt, hebben we deze geavanceerde methodiek ook gevuld met aardbevingsgegevens. In Nederland hebben we echter geen ervaring met aardbevingsonderzoeken. Daarom checken wij nu het onderzoek met de kennis van experts op dit gebied van het US Army corps of engineers en een hoogleraar van de TU Delft. Over een maand verwachten we daarvan de resultaten.

Aanleiding andere toetsingsmethode

Volgens de huidige toetsingscriteria zijn enkele kaden in ons gebied afgekeurd. Vreemd, omdat ze tijdens de extreme hoogwater situaties in 1998 en 2012 veilig bleken. We zochten daarom een reële toetsingsmethode en kwamen op deze methode uit. Zijn de resultaten van de check positief, dan besparen we daarmee onnodige investeringskosten.

Versnelde toetsing

In verband met de aardbevingen voeren we de toetsing van onze kaden versneld uit. Het Eemskanaal zuidzijde is afgerond en volgens de nieuwe veiligheidsnormen op orde. Het Winschoterdiep rondom Winschoten en Tusschenklappen gebeurt later dit jaar. De kade rondom het Schildmeer en stukken langs het afwateringkanaal zijn komende winter aan de beurt. En het Hondshalstermeer en Nieuwolda worden in het voorjaar van 2015 getoetst.

 

Volg ons op

Toetsing kaden volgens nieuwe veiligheidsnormen