Nieuwe toetsing bevestigt: Eemskanaaldijk veilig

14-8-2014

De nieuwe methode die wij gebruiken om de Eemskanaaldijk te toetsen, blijkt goed te werken. Hierdoor besparen we honderdduizenden euro’s aan onnodige investeringen.

Deze nieuwe ‘tijdsafhankelijke methode’ is inmiddels toegepast op de dijk aan de zuidzijde van het Eemskanaal. Waar volgens de huidige toetsingsmethode de dijk werd afgekeurd, blijkt de dijk met de nieuwe methode veilig.

Hoe de tijdsafhankelijke toetsmethode werkt

Bij hoog water zuigt een dijk zich vol als een spons en wordt daardoor zwakker. Het water gaat tussen de zandkorrels zitten, waardoor ze de greep op elkaar verliezen. Bovendien maakt het water de dijk zwaarder, waardoor deze onder zijn eigen gewicht kan bezwijken. De nieuwe rekenmethode houdt echter rekening met de tijd die het de dijk kost om verzadigd te raken, de huidige doet dat niet. Vooral als de hoge waterstand niet langer dan enkele dagen aanhoudt scheelt dat aanzienlijk. Zeker ook door de waterdichte kleilaag die op de dijk ligt. De dijk blijkt de maximale verzadiging dan niet te bereiken, dat verkleint de kans op een dijkdoorbraak enorm.

Bestand tegen aardbevingen

Onze dijken zijn ook bestand tegen aardbevingen. Dit is aangetoond met dezelfde methode. Als blijkt dat een dijk bestand is tegen de waterstanden bij hoog water en daar voldoende extra veiligheid(marge) in zit, zijn ze ook bestand tegen de trillingen bij aardbevingen. Bij dit onderzoek is ook de kennis en ervaring van het US Army corps of engineers gebruikt en hebben deskundigen van de TU Delft hier ook hun oordeel over gegeven.

Volg ons op

Nieuwe toetsing bevestigt: Eemskanaaldijk veilig