Nieuw beheerprogramma online

21-12-2015

Hunze en Aa's heeft voor de periode 2016-2021 een nieuw beheerprogramma vastgesteld. Dit programma met ambities en maatregelen staat nu online.

In het beheerprogramma staat met welke ambities en maatregelen wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende en schoon water oppakken. We spelen onder andere in op klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water.

Het programma zelf is beleidsmatig van aard. De uitwerking vindt plaats via projectplannen. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte en zijn er verschillende voorlichtings- en inspraakmogelijkheden.

Kijk hier voor het beheerprogramma 2016-2021

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Nieuw beheerprogramma online