Natte percelen

16-10-2017

De regenperiode is weer aangebroken. We begrijpen dat u het water van uw percelen af wil laten lopen. Wel zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden.

Het doorgraven van een onderhoudspad is alleen toegestaan als de sleuf/geul wordt voorzien van een buis die voldoende lengte heeft om het talud te beschermen tegen uitspoeling.
De afgelopen jaren is er veel schade geweest door uitspoeling van de taluds, omdat er geen buis in de sleuf/geul is gelegd. Hierdoor is de waterafvoer en wateraanvoer niet meer gewaarborgd en ontstaan er gevaarlijke situaties voor onze medewerkers.
 
Om deze schade in de toekomst te voorkomen gaat het waterschap streng controleren en optreden tegen deze overtredingen en schade op de eigenaar/veroorzaker verhalen.
Let wel op dat het gebruik van deze buis tijdelijk is toegestaan. Na de natte periode dient u de buis te verwijderen om onnodig afstroming van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te voorkomen.

Volg ons op

Natte percelen