Muskusrattenvangst sterk afgenomen

26-11-2018

De muskusrattenvangst is dit jaar opnieuw gedaald. In 2018 vangen we naar verwachting 2500 muskusratten. Dat is een daling van bijna 700 ten opzichte van 2017 en positief nieuws voor de waterveiligheid. 

​In 2012 ving het waterschap nog ruim 13.000 muskusratten. Sindsdien vangen ze jaarlijks minder muskusratten en neemt de totale populatie sterk af.
Muskusrattenbeheer noodzakelijk
 
Het muskus- en beverrattenbeheer is noodzakelijk, omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. Ze vormen daarom een gevaar voor onze waterveiligheid. Het doel is de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is. Ook wordt hiermee dierenleed zoveel mogelijk beperkt.

Huidige situatie muskusrattenbeheer

De sterk dalende muskusrattenpopulatie is een gevolg van de actieve vangststrategie. Daarnaast is er intern meer gewerkt in teams en wordt er ook goed samengewerkt met de collega waterschappen. De bestrijding van muskusratten is hierdoor effectiever en efficiënter. In heel Noordoost Nederland zijn er in totaal zo’n 30% minder muskusratten gevangen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Beverratten

Het aantal gevangen beverratten neemt de afgelopen jaren toe. De beverratten zijn afkomstig uit Duitsland. De beverrat leeft van oorsprong niet in Nederland en heeft daarom geen natuurlijke vijanden. Als grenswaterschap hebben we de landelijke taak om te voorkomen dat de beverrat verder het land in trekt en een vergelijkbaar probleem wordt zoals de muskusrat in het verleden.
De verwachting is dat we in 2018 iets meer beverratten vangen dan in 2017.

Beverpopulatie neemt toe

De beverpopulatie neemt jaarlijks toe. In 2008 zijn in het waterschapsgebied bevers uitgezet. De bever, die beschermd is, verspreidt zich nu snel over o.a. de Hunze en Drentsche Aa en verder in het Drentse gebied. Het waterschap merkt dat de graafschade en dammenbouw door de bever in de toekomst meer problemen zullen geven. Hunze en Aa’s is hierover in gesprek met beide provincies.
 
 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 
2017
Aantal gevangen muskusratten
 
Aantal gevangen
beverratten
13.434
 
 
13
13.745
 
 
49
10.963
 
 
33
9.451
 
 
74
6.398
 
 
105
4.761
 
 
195
3.227
 
 
130
 

Volg ons op

Muskusrattenvangst sterk afgenomen