Mestbassin leeggelopen

18-1-2013

In de omgeving van Mussel is mest uit een mestbassin gestroomd en in de naastliggende sloot gelopen. Hunze en Aa’s doet er alles aan om verdere verontreiniging te voorkomen.

Omdat dit gisteren pas later op de dag is ontdekt, heeft de mest zich  kunnen verspreiden tot in het Mussel-Aa kanaal. Momenteel meten we de zuurstofgraad om te kijken in hoeverre verontreiniging aan de orde is en of dit gevolgen heeft voor vissen en andere waterbeestjes.  

Stuwen verhoogd en sloten afgedamd

Onze medewerkers hebben de stuwen direct omhoog gezet, daardoor wordt doorstroming beperkt. Daarnaast is de sloot afgesloten met dammen, zodat de mest zich niet verder kan verspreiden.

Extra beluchting

Momenteel pompen we ter hoogte van Veele met beluchters extra zuurstof in het Mussel-Aa kanaal. Dit doen we omdat de mest zuurstof aan het water onttrekt, waardoor er te weinig zuurstof voor de vissen overblijft.

Afsluiter mestbassin weg

De mest stroomde uit het mestbassin, omdat de afsluiter van het bassin is weggehaald.

 

 

 

Volg ons op

Mestbassin leeggelopen