Mestbassin overstroomd

16-1-2015

In Borgercompagnie is vandaag een mestbassin overstroomd. Dat levert mogelijk stankoverlast op en schuimvorming op het water.

Sloot afgedamd 

De sloot is bij het lozingspunt afgedamd, zodat de mest zich niet verder kan verspreiden. Mest dat al wel wegstroomde, gaat richting Sappemeer. In de omgeving van het overstroomde bassin kan sprake zijn van stankoverlast en schuimvorming.

Zuurstof voldoende

Na onze metingen blijkt dat de zuurstofgraad in het water nog voldoende is en dus geen gevolgen heeft voor het waterleven. Dit blijven we controleren.

 

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Mestbassin overstroomd