Mestbassin leeggelopen in Roswinkel

7-3-2014

In Roswinkel is de afgelopen week mest uit een mestbassin gestroomd en in het Nieuwe Schuttingkanaal gelopen. De mest stroomt af via Weerdingermond richting het Ter Apelkanaal. Het betreft een traject van vier tot vijf kilometer lang.

Zuurstofgehalte goed

Op het moment van ontdekken, stroomde de mest al enige tijd in het kanaal. Daardoor heeft het zich kunnen verspreiden tot in het Ter Apelkanaal. Het zuurstofgehalte in het water is momenteel weer goed. Dat betekent dat er weer genoeg zuurstof in het water is voor vissen. Dit blijven wij controleren, ook in het weekend. 

Afsluiter weggehaald

De mest heeft kunnen wegstromen, omdat de afsluiter van het bassin is weggehaald. De mest stroomt dan uit het bassin naar naastliggende sloten. De mest vermengt zich met het water en stroomt naar het beken- en/of kanalenstelsel, met vissterfte als gevolg. Het waterschap verwijdert de dode vissen.

Volg ons op

Mestbassin leeggelopen in Roswinkel