Mest in sloot - Update

24-1-2018

In Ter Apel is varkensmest in een sloot terecht gekomen.

Ter hoogte van het AZC in Ter Apel is op woensdag 24 januari een afsluiter van een mestsilo gestolen. Hierdoor is er varkensmest in de sloot terecht gekomen. De tussensloot is afgedamd om te voorkomen dat de mest verder het gebied instroomt.

We houden de waterkwaliteit in de gaten. Daarnaast houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.

Update 24-01-2018, 16.30 uur

De mest die in het gebied terecht is gekomen, is grotendeels opgezogen en teruggebracht naar de mestsilo.
 
Ondanks dat het zuurstofgehalte in het water laag is, lijkt de vissterfte tot een minimum beperkt. De gestorven vissen worden opgeruimd. 
We blijven het zuurstofgehalte in de sloten meten. Zodra het op normaal niveau is, spoelen we het water in de sloot door.

Oproep aan boeren

Daarom onze oproep aan de boeren: Houd uw mestbassins goed in de gaten, het kan een hoop ellende voorkomen.

Update 25-01-2018, 13.00 uur

Het zuurstofgehalte in het gebied is terug naar normale waarden.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Mest in sloot - Update