Dijkinspectie door medewerkers

14-10-2013

Op donderdag 17 oktober  inspecteren 110 medewerkers uit zowel binnen- als buitendienst de dijken in ons gebied. We controleren om onveilige situaties te voorkomen.

Stormseizoen

We inspecteren jaarlijks in het voor- en in het najaar. Deze najaarsinspectie is er specifiek op gericht dat de 850 kilometer dijken in ons gebied goed bestand zijn tegen hoogwater in het stormseizoen. De dijkinspecteurs noteren hun waarnemingen aan de dijken en de oevers. Opgemerkte schade repareren we direct om de dijken in topvorm te houden.
430 - kade Groevebrug na herstel.jpg
Kade bij De Groeve (bovenaan Schildmeer) na herstel

Uitbreiding dijkinspecteurs

Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Vóór elke inspectie volgen ze de dijkinstructie cursus. Nadat een paar jaar geleden de binnendienstmedewerkers toegevoegd zijn aan de dijkinspectie, werken nu ook de muskus- en beverattenbeheerders mee. Zij controleren gezien hun ervaringen met name slecht bereikbare plekken zoals locaties vol riet.
oeverhol van een bever 430.jpg

Oeverhol

Grote herstelwerkzaamheden

Bij het Veendiep onder Bellingwolde en bij de Westerwoldse Aa langs de A7 inspecteren we niet, want daar werken we aan grote herstelwerkzaamheden. 

Volg ons op

Dijkinspectie door medewerkers