Maatregelen voor bodemdaling

22-12-2015

Omdat de bodem in de omgeving van Veendam daalt, moeten we maatregelen treffen. De bodem daalt als gevolg van zoutwinning. Met betrokken partijen is een uitvoeringsplan gemaakt.

​In goed overleg met de gemeenten Veendam en Menterwolde, Nedmag en waterschap Hunze en Aa's ligt er een uitvoeringsplan, waarin de voorgenomen maatregelen worden genoemd.

Nieuw peilbesluit

Daarnaast wordt er voor dit gebied een nieuw peilbesluit vastgestel. In zo'n besluit worden zomer- en winterpeilen vastgelegd, die gehanteerd worden voor ons peilbeheer. Voor alle peilgebieden is ons beheergebied moet zo'n besluit worden vastgesteld.

Inloopbijeenkomst

In januari organiseren wij met betrokken partijen een gezamelijk informatiebijeenkomst waar bewoners, grondeigenaren en belangstellenden van harte welkom zijn. Deskundigen zijn aanwezig om te vertellen over de aanpassingen in het gebied en eventuele vragen te beantwoorden. 

De inloopbijeenkomst is op 12 januair in het waterschapshuis in Veendam, Aquapark 5. Om iedereen goed te kunnen helpen worden landbouwgebied (van 13.00 tot 16.00 uur) en stedelijk gebied (van 17.00 tot 20.00 uur) gesplitst.   

Via onderstaande link ziet u het peilgebied Veendam-Muntendam.

Peilgebied Veendam-Muntendam.pdfPeilgebied Veendam-Muntendam.pdf

Nog tot 18.00 uur aanwezig op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Kom ook naar standnummer 38. https://t.co/W4OjPzRI5U

Volg ons op

Maatregelen voor bodemdaling