Wij maaien!

4-6-2013

Wij zijn begonnen met maaien. Dat doen we als sloten zo begroeid raken dat het water er niet meer goed door kan. Dat is nu.

In voorjaar en zomer groeien watergangen vol met planten en wordt het gras langs de oevers snel hoog. We maaien dit voor een goede water aan- en afvoer. Dat is belangrijk voor natuur, landbouw en waterschap.   

Beschermde flora en fauna

Bij het maaien houden we rekening met de Flora- en faunawet. Onze ecoloog inventariseert de beschermde flora en fauna in het gebied en is betrokken bij de maaiplanning. Daarnaast hebben onze medewerkers een veldgids waarmee ze hun kennis over beschermde planten en dieren op peil houden. Zij kennen het gebied en doen er alles aan om bijvoorbeeld broedplaatsen te ontwijken.

Efficiënt maaien 

Wij maaien ongeveer 7000 kilometer. De plekken die kritisch zijn voor de aan- en afvoer van water als eerste. De waterkanten doen we zoveel mogelijk om en om. Dat is efficiënt, kostenbesparend en zo houden de dieren altijd een vluchtweg in het ongemaaide deel.
 

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Wij maaien!