Maaien, bemesten en doorgraven van onderhoudspaden

5-3-2018

We zien in toenemende mate dat onze onderhoudspaden door naastgelegen agrariërs worden gemaaid en in sommige gevallen ook worden bemest.

​Langs onze hoofdwatergangen liggen in veel gevallen onderhoudspaden, ook wel maaipaden genoemd. Wij rijden hierover met onze machines om de watergang te maaien en te maaikorven. Daarnaast worden ze gebruikt door onze peilbeheerders en andere medewerkers.

Maaien van talud niet toegestaan

Het waterschap maait de onderhoudspaden meestal 2 of 3 keer per jaar. Omdat het onderhoudspad het hele jaar door bereden wordt heeft het een geringe ecologische waarde. Het talud van de watergang en de oever zijn daarentegen ecologisch waardevol.
Wanneer u als agrariër ons onderhoudspad meemaait, vinden wij dat geen probleem. Een extra maaibeurt heeft geen nadelige gevolgen. Het maaien van het talud is niet toegestaan!
Aan het meemaaien van onderhoudspaden kunt u echter nooit rechten ontlenen. Het pad is en blijft eigendom van het waterschap.

Bemesten onderhoudspaden niet toegestaan

Bemesten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onze onderhoudspaden is eveneens niet toegestaan, vanwege de nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. Schoon water is één van de kerntaken van het waterschap. Daarom handhaven we op het bemesten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op onze onderhoudspaden, wat betekent dat u een waarschuwing of zelfs een boete opgelegd kan krijgen.

Doorgraven onderhoudspad

In natte perioden komt het voor dat er plassen op het land blijven staan. Als agrariër graaft u dan sleuven om het water af te laten naar de sloot. Dat begrijpen we. We zien steeds vaker dat sleuven uitspoelen tot grote geulen en het onderhoudspad wegspoelt. We verwachten dat u bij het doorgraven van ons onderhoudspad een buis aanbrengt om uitspoeling te voorkomen. De buis moet voor aanvang van het maaiseizoen in mei weer verwijderd zijn. Het waterschap handhaaft op schade aan het onderhoudspad alg gevolg van ontwateringssleuven.

Kortom

Het waterschap:
  • Gedoogt het maaien van het onderhoudspad,
  • Verbiedt het maaien van het talud van de sloot,
  • Verbiedt het bemesten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het onderhoudspad,
  • Gedoogt het doorgraven van het onderhoudspad alleen wanneer er een buis is aangebracht ter voorkoming van uitspoeling.

Volg ons op

Maaien, bemesten en doorgraven van onderhoudspaden