Regels voor landbouw

21-3-2013

De regelgeving voor de landbouw (Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij en het Besluit Glastuinbouw) staat sinds januari van dit jaar in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de landbouw veranderen daardoor een aantal regels.

In het Activiteitenbesluit staan algemene milieuregels voor alle bedrijven, ook voor agrarische activiteiten. Hierdoor zijn algemene regels gewijzigd ten opzichte van de oude regelgeving.

In onderstaande presentatie vindt u een overzicht van de algemene regels die nu gelden voor de akkerbouwbedrijven. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere regelgeving worden in de presentatie in groen weergegeven.

 

Presentatie Activiteitenbesluit 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Regels voor landbouw