Experimenteren in ons lab

11-2-2014

Ons lab in Assen zet vrijdag 11 april ’s middags de deuren open voor scholieren en hun ouders tijdens de Lab Experience Day. Scholieren doen dan proefjes in het lab en maken zo op een praktische manier kennis met werken in een chemisch laboratorium.

Laboratoriumopleiding

De LED’s zijn bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw van het vmbo en havo om ze te enthousiasmeren voor een laboratoriumopleiding. Aanmelden kan via de landelijke site www.labexperience.nl. Ook ouders, vakdocenten en decanen zijn van harte welkom. Zij krijgen informatie over opleidingen, beroepen en arbeidsmarktperspectieven. Natuurlijk krijgen ze ook een rondleiding.

Proeven

Een watermonster met algen filtreren, bicarbonaat in slootwater analyseren of petroleum en water scheiden. Het zijn allemaal handelingen die op een waterschapslab gebeuren met geavanceerd apparatuur. Het lab van een waterschap controleert bijvoorbeeld zwemwater op bacteriën of rioolwater uit de zuiveringsinstallatie. Tijdens de LED voeren de leerlingen de proeven zelf uit.

Stagiaires en nieuwe medewerkers

Voorafgaand aan de proeven presenteren stagiaires hun ervaringen. Ze vertellen waarom ze de opleiding volgen, hoe die bevalt en waar ze nu staan. Ook nieuwe medewerkers komen aan het woord. Zij geven antwoord op vragen als: “Hoe komen ze bij Hunze en Aa’s terecht?” en “Hoe bevalt het laboratoriumwerk?”. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.  

Derde keer

Waterschap Hunze en Aa’s werkt graag mee aan initiatieven om jongeren kennis te laten maken met de verschillende beroepen. In 2014 nemen we voor het derde jaar deel aan de LED.

 
De LED in Assen wordt georganiseerd door het Drenthe College, het Noorderpoort College en de Hanzehogeschool, onder supervisie van Stichting C3, de promotor van chemie

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Experimenteren in ons lab