Koppeling Runde met Ruiten Aa binnenkort een feit

11-2-2013

Ruim 16 jaar zijn we bezig om de Runde te herstellen en deze te verbinden met de Ruiten Aa. Een groots project, opgedeeld in 17 clusters. Cluster 15 ‘Het Schot’ is de daadwerkelijke verbinding van de Runde met de Ruiten Aa. Dit cluster gaat nu van start.

Op 14 februari geven ons dagelijks bestuurslid Helmer van der Wal, wethouder van de gemeente Vlagwedde Seine Lok en gedeputeerde van de provincie Groningen Wiebe van der Ploeg hiervoor het startsein.
 

‘Het Schot’

De inrichting van ‘Het Schot’ is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden. De Runde komt onder het Ter Apelkanaal door de wijk binnen. Het wordt onderdeel van deze woonwijk. En vervolgens verdwijnt het onder het Ruiten-Aa-kanaal door richting de Bosbeek. Het project wordt aan het einde van dit jaar afgerond.  Dan is de hereniging met de Ruiten Aa een feit.
 

Huwelijk

De koppeling Runde - Ruiten Aa is een project van meerdere partijen, zoals de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Emmen en Vlagtwedde, Staatsbosheer en het waterschap Hunze en Aa’s. Een intensieve samenwerking, waarvoor de partijen bij de start van het project in de ‘echt’ zijn verbonden met een symbolische  huwelijksvoltrekking.
 

Mogelijk door…

Waterschap Hunze en Aa’s treedt hierbij op als trekker en opdrachtgever. De realisatie van de Runde is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Waddenfonds, Europese POP en KRW synergie.

Volg ons op

Koppeling Runde met Ruiten Aa binnenkort een feit