Openbare zitting over geldigheid kandidatenlijsten

4-2-2015

Vrijdag 6 februari besluit het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezingen. Deze zitting is openbaar. U bent van harte welkom.

​Eerder deze week onderzocht het centraal stembureau de kandidatenlijsten. In de lijsten zijn geen verzuimen ontdekt. Naast de partijen die al in het huidige bestuur zitten, heeft ook 50plus zich met een kandidatenlijst gemeld. Klik hier voor de bekendmaking van de kandidatenlijsten.

Ook wordt vrijdag over de geldigheid van de lijstencombinaties en de nummering van de kandidatenlijsten besloten.

 Volg ons op

Openbare zitting over geldigheid kandidatenlijsten