Kadeverbetering Meerwijck-Kropswolde

4-7-2013

Door de kades bij Meerwijck-Kropswolde te verbeteren, wordt de veiligheid van Meerwijck verhoogd. We versterken de bestaande kaden en realiseren nieuwe kadegedeelten.

Het vastgestelde projectplan 'Kadeverbetering Meerwijck - Kropswolde' ligt ter inzage van 11 juli tot en met 22 augustus. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in oktober. Op 1 april 2014 moet alles zijn afgerond. Het grootste deel van de werkzaamheden zal echter dit jaar nog plaatsvinden.  

Klein Scheveningen

In dit plan is niet het buitendijkse buurtschap 'Klein Scheveningen' meegenomen. Bewoners spraken in tijdens de openbare vergadering. Met hen kijken we buiten dit plan om naar eventuele bescherming van hun woningen bij hoog water. 

Volg ons op

Kadeverbetering Meerwijck-Kropswolde