Het is veilig

28-10-2013

Het is veilig in ons gebied. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in herstel van kades en dijken. Bovendien zijn maatregelen getroffen om als het nodig is bescherming te bieden tegen grote hoeveelheden water.

Werk in uitvoering

Na het hoge water in 1998 hebben we een plan van aanpak opgesteld. Probleempunten zijn in kaart gebracht, onderzoek uitgevoerd en de werkzaamheden zijn in uitvoering. In 2020 is het project afgerond. Daarnaast blijven we onderhoud uitvoeren aan de kaden om deze in goede staat te houden. 

Op schema

Daar waar een kade of dijk nog niet is aangepakt, kunnen we maatregelen treffen als dat nodig is. In sommige gevallen pakken we het later op, omdat we het kunnen combineren met andere werkzaamheden. Dit scheelt enorm in de kosten. Hierover rapporteren we aan de provincie. Zij kennen ons plan en weten dat ons werk op schema ligt.

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Het is veilig