Inspectie op onkruid en rattenbestrijding

8-5-2013

Hunze en Aa's werkt deze zomer mee aan controles bij hoveniers, plaagdierbestrijders en gemeenten. Aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn strenge regels verbonden vanwege de schade die bepaalde stoffen aan het water brengen.

Kennis bundelen

Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en waterschappen bundelen hun capaciteit en kennis. Van mei tot oktober 2013 gaan we in gecombineerde teams bij bedrijven en gemeenten na of deze over de vereiste certificaten beschikken, de juiste technieken gebruiken en de juiste middelen toepassen.

Controles

Bij de onkruidbestrijding kijken we vooral naar de toepassing van middelen met de werkzame stof glyfosaat. Dit treffen we te veel aan in het oppervlaktewater. Bij de rattenbestrijding wordt gekeken naar niet-toegelaten middelen en onzorgvuldig gebruik van middelen. Dit leidt tot milieu- en gezondheidsschade en in toenemende mate tot resistentie bij ratten.

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Inspectie op onkruid en rattenbestrijding